Regulamin


INDEX:


1. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

2. REGULAMIN WSPÓŁPRACY ZE SKLEPAMI INTERNETOWYMIREGULAMIN UŻYTKOWANIA


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Portal internetowy babyranking.pl zwany dalej „Portalem” to prywatny serwis internetowy, udostępniający swoim Użytkownikom oraz Gościom możliwość zamieszczania opinii, recenzji oraz innych informacji określonych  w regulaminie jako „Treści”.
2. Przedmiotem działalności Portalu jest zbieranie opinii i danych na temat produktów dostępnych na rynku oraz udostępnianie tych informacji swoim Użytkownikom i Gościom. Portal nie zajmuje się sprzedażą produktów.
3. Każdy Użytkownik i Gość  zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem „), oraz ich przestrzegania.
4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Gości i Użytkowników i inne osoby korzystające z Portalu oraz za zgodność z prawdą i rzetelność tych informacji oraz wynikające z nich decyzje czy skutki. Wszelkie Treści zamieszczane na Portalu, w tym: opisy, zdjęcia, linki oraz inne dane związane z zamieszczonymi produktami powinny wywodzić się ze stron producentów oraz dystrybutorów danych produktów. Wszelkie opisy, zdjęcia, znaki towarowe, nazwy firm oraz inne elementy powiązane z prezentowanymi produktami są własnością ich producentów lub dystrybutorów oraz przedstawiane są na Portalu tylko i wyłącznie w celach informacyjnych lub opiniotwórczych.
5. Całkowitą odpowiedzialność za Treści zamieszczane na Portalu oraz ewentualnie inne aktywności a podejmowane na Portalu  ponosi  osoba zamieszczająca  Treści lub realizująca  wspomnianej powyżej aktywności. Korzystając z Portalu użytkownik i wszelkie osoby z niego korzystające zobowiązują się do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
6. Portal zastrzega sobie prawo do modyfikacji zamieszczanych Treści lub ich usunięcia, jeśli naruszają lub mogą naruszać  przepisy prawa, prawa osób trzecich  lub zasady Regulaminu.
7. Naruszenie prawa przez Użytkownika lub Gościa może skutkować konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego lub karnego. W przypadku wspomnianego naruszenia praw oraz zasad Regulaminu administrator lub/i właściciel Portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia lub pozbawienia Użytkownika praw do korzystania z Portalu.
8. Każdy Użytkownik i Gość korzystający z usług Portalu ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z jego usług. Konsekwencją takiej decyzji będzie blokada jego konta, oraz anonimizacja jego danych osobowych, jednakże nie musi to  skutkować  usunięciem Treści przez niego zamieszczonych.
9. Informacje o akcjach  promocyjnych i konkursach dostępnych  dla Użytkowników i Gości   za pośrednictwem Portalu, będą dostępne i ogłaszane na Portalu wraz z ich zasadami niezależnie.
10. Budzące wątpliwości i nieuregulowane przez niniejszy Regulamin przypadki będą rozstrzygane przez właściciela lub/i administratora Portalu.
 

§ 2 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW


1. Osoby korzystające z Portalu mogą na nim występować w dwóch, różniących się stopniem uprawnień rolach:
a. UŻYTKOWNIK czyli osoba zarejestrowana na Portalu, występująca pod pseudonimem (NICKIEM) oraz posiadająca następujące możliwości korzystania z serwisu po podaniu prawdziwego adresu e-mail:
- udostępnianie wybranych przez siebie danych osobowych na stronach Portalu, z zachowaniem  praw osobistych osób trzecich.  Pozostałe dane są dostępne tylko i wyłącznie dla  administratora i właściciela Portalu i zbierane w celach statystycznych oraz informacyjnych, chyba że Użytkownik sam je udostępni innym Użytkownikom Portalu lub wynika to z wymogów przepisów obowiązującego prawa. Udostępnione dane osobowe   podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
b. GOŚĆ czyli osoba niezarejestrowana na Portalu, posiadająca następujące możliwości korzystania z serwisu:
- zapoznanie się z Treścią Portalu, odnoszącą się do opisów, specyfikacji, zdjęć, ocen, opinii, recenzji zamieszczonych produktów oraz z Treścią forum, bloga oraz inną Treścią Portalu udostępnianą osobom niezarejestrowanym, 
- publikowanie opinii, ocen i recenzji z podaniem osobistego adresu e-mail i  poprzez potwierdzenie wprowadzonych przez siebie Treści i ich akceptacja za pośrednictwem wysłanego przez Portal linku aktywującego.
2. Użytkownik lub  Gość Portalu  nie może bez pisemnego zezwolenia kopiować i umieszczać w innych serwisach internetowych Treści zawartych na Portalu.
3. Zarówno Gość jak i Użytkownik mogą zamieszczać na Portalu Treści, których są autorami lub do których publikacji i dalszego udostepnienia mają prawo, przekazując tym samym Portalowi prawo do ich modyfikacji, kopiowania, usuwania oraz udostępniania w ramach działalności Portalu.
4. Treści zamieszczane na Portalu mogą być modyfikowane przez Użytkowników jedynie po akceptacji takiego działania przez właściciela lub administratora Portalu.
5. W celu korzystania z Portalu Użytkownik musi posiadać niezbędne narzędzia takie jak:
a. odpowiednia przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie stron WWW, taka jak Mozilla Firefox 1.5, Internet Explorer 6.0,   Netscape 7.0, Opera 8.5 lub Safari 2.0, bądź nowsze ich wersje; wersje starsze nie gwarantują odpowiedniej jakości przeglądania stron Portalu
b. adres poczty e-mail


§ 3 KORZYSTANIE Z PORTALU


1. KONTO UŻYTKOWNIKA :


a. To miejsce, w którym po dokonaniu niezbędnej rejestracji i po zalogowaniu się na Portalu Użytkownik zarządza swoimi danymi oraz może korzystać z uprawnień wynikających z § 2.  Logowanie następuje po wpisaniu w odpowiednie okna Loginu oraz wybranego przez użytkownika podczas rejestracji hasła.
b. W celu rejestracji należy podać aktualny, osobisty i działający adres e-mail.
c. Rejestracja może być dokonywana jedynie w celu utworzenia jednego konta, które nie powinno być udostępniane innym osobom pod groźbą blokady konta przez administratora lub właściciela Portalu.
d. Odpowiedzialność za działania związane z użytkowaniem  konta ponosi Użytkownik a wszelkie naruszenia regulaminu skutkować mogą blokadą lub usunięciem konta Użytkownika.
e. Treści zawarte przez Użytkownika nie mogą: naruszać przepisów prawa, regulaminu, praw osób trzecich  w tym w szczególności praw osobistych i praw autorskich, zasady dobrych  obyczajów, a także naruszać uczuć religijnych, czy tajemnic handlowych.  Nie mogą one również świadomie wprowadzać w błąd oraz zawierać zawartości szkodliwej dla Portalu.
f. Hasło niezbędne do logowania jest niedostępne dla innych użytkowników i nie powinno być przekazywane przez Użytkownika osobom trzecim, gdyż w takim przypadku Portal nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego działania konsekwencje.  Użytkownik może uzyskać nowe hasło w przypadku utracenia poprzedniego poprzez opcję „zapomniałem hasła”. Wszelkie informacje dotyczące uzyskania hasła użytkownik otrzyma drogą mailową.
g. Wszelkie informacje marketingowe oraz dotyczące aktualnych akcji promocyjnych i konkursów Użytkownik otrzyma po wyrażeniu zgody na takie działanie.

2. PROFIL UŻYTKOWNIKA


1. Stanowi część wspomnianego w punkcie 1  § 3 konta Użytkownika umożliwiającą przedstawiania informacji dotyczących samego Użytkownika. Należą do nich między innymi:  imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, informacje o użytkowniku.
2. Na Portalu obowiązuje prawo ochrony danych osobowych, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych.

3. DODAWANIE PRODUKTÓW I ICH OCENIANIE


1. W celu prawidłowego dodania produktu Użytkownik powinien zamieścić następujące Treści: opis produktu, nazwa producenta, specyfikacja techniczna, zdjęcie przedmiotu, link przekierowujący na stronę producenta oraz orientacyjna cena publikowanego przedmiotu. Wszelkie informacje powinny być zgodne z prawdą oraz w języku polskim.
2. Przed wprowadzeniem produktu Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy ten sam produkt nie został już zamieszczony na stronach Portalu.
3. Wszelkie Treści mogą być modyfikowane lub usuwane przez administratora lub właściciela w celach organizacyjnych Portalu.
4. W przypadku zauważenia błędów dotyczących zawartych na Portalu Treści Użytkownik może zgłosić ten fakt poprzez opcję „zgłoś błąd/sugestię” dostępne w karcie produktów.
5. Ocenianie, recenzowanie oraz wystawianie opinii odnoszących się do konkretnego produktu jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety zawierającej pięciogwiazdkowe kryteria oceny oraz pole do wpisania komentarza Użytkownika.  Powinny wyrażać rzeczywisty pogląd Użytkownika wynikający z wcześniejszego użytkowania przez niego produktu. W polu komentarza nie można zamieszczać dodatkowych treści niezwiązanych z samą opinią oraz powinny zostać sporządzone dokładnie i czytelnie dla innych użytkowników.
6. Oceny, opinie i recenzje nie mogą: stanowić reklamy lub antyreklamy produktu, zawierać linków na inne strony serwisów, sklepów internetowych i innych podmiotów, zawierać danych osobowych i kontaktowych, słów obraźliwych, kopię recenzji innych Użytkowników lub Serwisów, zawartości pornograficznych oraz innych niezgodnych z obowiązującym prawem i regulaminem pod rygorem ich usunięcia przez właściciela lub administratora Portalu.

II. FORUM, BLOG ORAZ KOMENTARZE


1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania Treści w celach porządkowych oraz naruszających przepisy prawa i Regulamin, a także blokowania kont Użytkowników dokonujących wyżej wymienionych naruszeń oraz kopiujących zdjęcia i treści należące do innych Użytkowników, co może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.
2. Użytkownik korzystając z Portalu zobowiązuje się  nie obrażać uczuć innych osób, do unikania słów wulgarnych i obraźliwych, oraz do rzetelnej redakcji komentarzy z uniknięciem błędów językowych.
3. Użytkownicy mają prawo zgłaszać naruszenie Regulaminu przez inne osoby poprzez wysłanie maila informacyjnego do właściciela lub/i administratora Portalu.

III. PORÓWNYWARKA CEN


1. To miejsce umożliwiające dotarcie Użytkowników do dystrybutorów danego produktu oraz zapoznanie się z ofertą zamieszczoną na Portalu przez sklepy internetowe.
2. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedstawioną przez dystrybutorów ofertę, zgodność publikowanego towaru ze specyfikacją techniczną opisem czy zdjęciem oraz aktualność ceny.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich za treści zamieszczone przez współpracujące sklepy.
4. Wszelkie uwagi odnoszące się do oferty sklepów należy kierować bezpośrednio do nich, jako że Portal nie ma żadnego wpływu na ich treść i nie jest pośrednikiem w dokonywanych między Użytkownikiem i dystrybutorem transakcji i działań.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie zapytania i sugestie powinny być kierowane na adres: kontakt@babyranking.pl, oraz w przypadku kontrahentów na adres: wspolpraca@babyranking.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie Portalu i przestaje obowiązywać w momencie opublikowania przez Portal nowego Regulaminu.
3. Administrator i właściciel dołożą wszelkich starań, aby Portal działał poprawnie jednakże nie odpowiadają za niedogodności i problemy wynikające z niezależnych od nich sytuacji między innymi takich jak awaria sprzętu lub szkodliwa ingerencja osób trzecich oraz przerw technicznych niezbędnych do usprawnienia Portalu, jednak dołożą wszelkich starań, aby wspomniane niedogodności zminimalizować.
4. Administrator i właściciel Portalu zastrzegają sobie prawo do dokonania cesji części bądź całości swoich praw i obowiązków związanych z Portalem na  osoby trzecie.

 

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY ZE SKLEPAMI INTERNETOWYMI


1. Prezentacja oferty sklepu internetowego na Portalu babyranking.pl jest usługą całkowicie bezpłatną. Sklep nie ponosi żadnych kosztów związanych z prezentacją oferty na stronie www.babyranking.pl czy przekierowaniami użytkowników z Portalu na stronę sklepu.

2. Sklep w celu zamieszczenia swojej oferty zobowiązuje się do przesłania administratorom Portalu jej w formie wyznaczonego pliku a także do przesłania logo, adresu internetowego sklepu a także do aktualizacji przesłanej oferty, jeśli zachodzą w niej zmiany.

3. Portal ma prawo do przerw wynikających ze zmian technicznych lub wynikających ze zmian funkcjonalności witryny.

4. Portal ma prawo do wyświetlania części oferty Sklepu.


5. Portal ma prawo do blokowania poszczególnych ofert w wyniku naruszenia przez Sklep zasad Współpracy, braku aktualizacji oferty lub naruszenia obowiązującego prawa.

6. Portal ma prawo przetwarzać dane osób dokonujących transakcji Współpracy w celach statystycznych i informacyjnych.

7. Sklep zobowiązuje się do bezpłatnego zamieszczenia logo Portalu i linku do niego przekierowującego na swojej stronie internetowej.

8. Sklep i Portal zobowiązują się do zachowania poufności informacji, w tym technicznych, uzyskanych w okresie wzajemnej Współpracy.

9. Sklep zobowiązuje się dostarczać oferty oraz treści zgodne z Warunkami Współpracy oraz obowiązującym prawem.

10. Sklep ponosi całkowitą odpowiedzialność za udostępnione treści, ich aktualizację oraz realizację zamówień składanych przez użytkowników Portalu.

11. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za przerwy wynikające z działania sił wyższych i zobowiązują się do mailowego poinformowania drugiej strony o zaistniałej sytuacji jeśli przerwa przekracza okres 2 dni.

12. Zarówno Sklep jak i Portal mogą zrezygnować ze Współpracy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.

13. Obie strony mają prawo wypowiedzenia Współpracy w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez jedną ze stron Zasad Współpracy lub obowiązującego prawa.

14. Portal ma prawo zakończyć Współpracę w trybie natychmiastowym jeśli otrzyma informację o nieuczciwości sklepu wobec dokonujących w nim transakcji użytkowników Portalu. Tym samym daje Sklepowi możliwość wyjaśnienia zaistniałej sutuacji w terminie 5 dni.

15. Każda ze stron w celu rezygnacji ze Współpracy zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie drugiej strony drogą mailową z potwierdzeniem odbioru. Adres korespondencyjny Portalu: wspolpraca@babyranking.pl

16. Regulamin Współpracy wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2012 z możliwością jego zmian.  O wszelkich zmianach Portal poinformuje Sklepy drogą mailową z potwierdzenim odbioru.
 

Stań się częścią społeczności babyranking.pl, poznaj opinie i oceny wystawione przez innych użytkowników oraz opisy i zdjęcia prezentowanych przedmiotów. Twórz z nami ranking produktów dziecięcych przedstawiając własne opinie i recenzje produktów takich kategorii jak: foteliki samochodowe, wózki, leżaczki i huśtawki czy karmienie itp. Wygrywaj w konkursach oraz dokonuj mądrych i atrakcyjnych cenowo zakupów co ułatwi nasza porównywarka cen sklepów internetowych. Koniecznie poznaj nasz blog, forum oraz poradnik zawierający ciekawe artykuły dotyczące zdrowia i rozwoju dziecka. Zapoznaj się z ofertą takich producentów jak: Maxi-Cosi, BabyOno, Chicco, Fisher Price, Canpol Babies, Ziaja, Nivea, Nuk, HiPP, Arti, Bright Starts, Babymoov, Clippasafe, Mustela, MAM Baby, IKEA, OkBaby, Hauck, Bebecar, Inglesina, Rossmann, Cam, Avent, Cybex, Nuby, Motherhood, Edu Kids, Baggi, Medela, Tinti, Tiny Love, Little Tikes, Bubchen, Dax Cosmetics, Lansinoh, Baby Mix, Smoby, Graco, Topcom, Akuku, Tako, Delti oraz wielu innych.

 

Wszelkie opisy, zdjęcia, znaki towarowe, nazwy firm oraz inne elementy powiązane z prezentowanymi produktami są własnością ich producentów i dystrybutorów oraz przedstawiane są na portalu www.babyranking.pl wyłącznie w celach informacyjnych